Ik laat jullie graag dit filmpje zien, waarin een uitbundig persoon aanvankelijk geïsoleerd lijkt, maar volhardt in zijn passie; dansen.

Dan zie je de belangrijke rol van de eerste volger, het begin van wat uitgroeit tot een beweging, een stroming, waarbij je bijna geïsoleerd lijkt als je er niet aan deelneemt.

Een inspirerend filmpje…..