De maandagochtendwijsheid is deze keer geen spreuk, maar een plaatje. Maar net zo veelzeggend als de beste spreuk.
Ik gebruik dit plaatje al jaren als het bij coachen of trainen over “perceptie” gaat.
Hoe ziet de wereld er in jouw denkraam uit? Wat is jouw referentie bij containerbegrippen als kwaliteit, respect, loyaliteit of eerlijkheid?
Je zult merken dat onbewust iedereen een uniek persoonlijk beeld daarvan heeft, zijn eigen waarheid en werkelijkheid. Kortom, zijn eigen perceptie.

Dit plaatje laat prachtig zien hoe verschillende percepties er uit kunnen zien. Iedereen snapt heel goed wat een schommel is, maar toch blijkt er verschil te zijn…