Deze maandagochtendwijsheid zegt iets over het verschil tussen eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
En over pro-actief en re-actief handelen.
Altijd een boeiend onderwerp in mijn trainingen!